دوره پنجم شورای اسلامی شهر دامغان

جناب آقای رضا زارع زاده

جناب آقای علی اکبر حسن بیکی

جناب آقای مجتبی ایمانیان که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ استعفاء نموده و جناب آقای ناصر ابراهیمی جایگزین ایشان گردید.

جناب آقای سیدمحمود حسینی پور

جناب آقای رضا ناصری

جناب آقای خسروفولادیان که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ استعفاء نموده و جناب آقای حسین اقبالیه جایگزین ایشان گردید.

جناب آقای سیدماکان ترابی