سرخط ویژه
خانه / اخبار / « آگهی مزایده عمومی کتبی » امتیاز بهره برداری از کشتارگاه دام

« آگهی مزایده عمومی کتبی » امتیاز بهره برداری از کشتارگاه دام

« آگهی مزایده عمومی کتبی »

شهرداری دامغان درنظر دارد به استناد مجوز شورای محترم  اسلامی شهر امتیاز بهره برداری از  کشتارگاه دام را به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط در قالب قرارداد اجاره ویا سرمایه گذاری سه ساله واگذار نماید.لذا از کلیه اشخاص و شرکت های دارای صلاحیت که تمایل به مشارکت و سرمایه گذاری با شهرداری و بهره برداری از کشتارگاه دام را دارند دعوت بعمل می آید جهت دریافت اوراق مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه وطرح و پیشنهاد قیمـــت خود راحداکثر تا پایان وقت اداری  روز دوشنبه  مورخ ۹۵/۰۹/۲۲تحویل دبیرخانه شهرداری نموده و رسید دریافت نمایند.

 تلفن تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:       ۳۵۲۵۶۱۱۵ -۰۲۳

 شهرداری دامغان

bigtheme