جناب آقای عابدیان ریاست محترم اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان دامغان با تنی چند ازمعدن داران در جلسه شورا حضور یافتند و درخصوص مشکلات و وضعیت کارخانجات تولیدی و معادن از نظرکمیت و کیفیت و فعالیت مواردی مطرح شد که اهم مشکلات عبارتند از :

  • عدم فروش تولیدات
  • به روز نبودن تکنولوژی به دلیل عدم پرداخت وام
  • خام فروشی تولیدات
  • فشار ادارات دولتی با توجه به عدم فروش

و پیشنهاداتی نیز در خصوص  واگذاری و تفویض اختیار از استانی به شهرستانی و طرح ایجاد مشاغل خانگی ارائه گردید.

توسط admin