جلسه کمیته مالی و پشتیبانی ششمین جشنواره ملی پسته ایران -دامغان با حضور اعضاء کمیته در روز یکشنبه ۲۰ مرداد در محل شورای اسلامی شهر دامغان برگزار شد.

توسط admin