جلسه کمیته زیبا سازی شهرداری با حضور آقای زارع زاده رئیس محترم شورای اسلامی شهر، مهندس نصرتی شهردار محترم دامغان و دیگر اعضاء در روز شنبه ۳۰ تیرماه ۹۷ در محل شهرداری دامغان برگزار گردید.

در این جلسه در مورد مباحث مرتبط با زیباسازی شهری و انجام پروژه های پیشنهادی و در حال اجرا بحث و تبادل نظر شد.

توسط admin