جلسه هم اندیشی برگزاری هشتمین جشنواره ملی پسته ایران – دامغان در سالن اجتماعات شهرداری دامغان