به دعوت شورای اسلامی شهر و شهرداری دامغان، جلسه بررسی نظرات و مشکلات انبوه سازان و پیمانکاران و همچنین هم اندیشی درخصوص راه اندازی بیمارستان دوم شهر دامغان ( بیمارستان رضایی ) و مسائل بوجود آمده در مورد پیامدهای ویروس کرونا، در سالن جلسات شهرداری دامغان برگزار گردید.

در این نشست صمیمی ابتدا رضازارع زاده رئیس شورای اسلامی شهر با تبریک روز شوراها و همچنین تعامل بیشتر با پیمانکاران و انبوه سازان بعنوان عضوی از بدنه شهرداری، مواردی را درخصوص طرح تفضیلی شهر بیان نمود.

در ادامه مسلم نصرتی شهردار دامغان نیز با بیان مطلبی پیرامون مشکلات و دغدغه های پیمانکاران و انبوه سازان پرداخت.

در ادامه حاضران در جلسه به بیان دیدگاهها و نظرات خود پرداختند.

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان

توسط admin