جلسه بررسی مشکلات تقاطع کمربندی و جاده چشمه علی برگزار شد.

در این جلسه که روز سه شنبه ۵ آذر ۹۸ راس ساعت ۱۲:۳۰ در محل سالن جلسات شورای شهر برگزار گردید، رئیس و اعضای شورای اسلامی شهر، شهردار، نماینده فرماندار و روسای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای و مسکن و شهرسازی حضور داشتند، در خصوص تامین امکانات رفاهی ممکن و رفع نواقص موجود در مسیر بلوار چشمه علی منتهی به پل شهید ملکیان ( تقاطع کمربندی و جاده چشمه علی ) بحث و تبادل نظر شد.

مصوبات جلسه فوق به شرح ذیل می باشد:

۱- مقررشد طرحی توسط شهرداری جهت احداث ایستگاه مسافر در حاشیه میدان دانشجو تهیه گردد تا در جلسه آینده شورای ترافیک با حضور تعاونی  های مسافربری ارائه و بررسی گردیده و سپس اجرایی گردد.

۲- مقررشد طرحی جهت اصلاح احداث ادامه پیاده رو در بلوار دانشگاه تا کمربندی، توسط شهرداری تهیه و ارائه گردیده و سپس اجرایی گردد.

۳- مقررشد اداره راهداری در زمینه پاسخ استعلام احداث روشنایی که توسط اداره برق ارائه می گردد، کمال مساعدت را به عمل آورد.

۴- مقررشد اداره راهداری در زیرسازی و آماده سازی مسیر مربوط به بند دوم جهت احداث مسیر از بالای پل شهید ملکیان تا دانشکده بهداشت تا حد امکان مساعدت نمایند.

۵- مقررشد طرح شبدری ( رمپ و لوپ ) مربوط به پل شهید ملکیان که سال ها پیش تهیه شده بود، توسط اداره مسکن و شهرسازی ارائه و دلیل توقف طرح فوق و نیز ملزومات ادامه آن توسط فرمانداری پیگیری گردد.

۶- مقررشد اداره راهداری شرایط و زمینه های تحویل جاده کمربندی سابق به شهرداری را به نحو مطلوب و مقتضی فراهم سازد.

جلسه در ساعت ۱۴:۴۵ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

توسط admin