سرخط ویژه
خانه / اخبار / جلسه بررسی راه اندازی بازارچه عرضه صنایع دستی و مشاغل خانگی دامغان

جلسه بررسی راه اندازی بازارچه عرضه صنایع دستی و مشاغل خانگی دامغان

جلسه بررسی راه اندازی بازارچه عرضه صنایع دستی و مشاغل خانگی شهرستان دامغان در روز یکشنبه ۲۹ مهرماه ۹۷ در جلسه شورای اسلامی شهر دامغان و با حضور مسئولان ذی ربط برگزار شد

در این جلسه درخصوص اشتغال افراد تحت سرپرستی کمیته امداد و بهزیستی با حضور اعضای شورای شهر، شهردار، ریاست و معاون کمیته امداد، ریاست اداره تعاون روستایی، ریاست بهزیستی و نماینده میراث فرهنگی مباحثی مطرح گردید و بندهای ذیل به تصویب رسید

۱- باتوجه به اینکه حدود ۲هزار نفر هنرمند صنایع دستی در دامغان زندگی می کنند،مقررشد کلیه ادارات ونهادها جهت اشتغال وبهره گیری از این هنرمندان اهتمام کامل بکار گیرند. در حال حاضر به گفته نماینده اداره میراث فرهنگی فقط ۲۰۰ نفر از آنها مشغول بکار و بیمه هستند.

۲- مقررشد به منظور معرفی وتبلیغ بیشتر پیرامون صنایع دستی واثار باستانی وتولیدات شهرستان ،پیشنهادشود تمام ادارات ویترین صنایع دستی وتولیدات داخلی دامغان رادر محلی مناسب داخل مجموعه خود دایر نمایند.

۳- مقررشد ضمن بررسی، مکانی مناسب به عنوان شب بازار برای عرضه صنایع دستی وموادغذائی تولیدی شهرستان در نظر گرفته شود.که در طی هفته یکی دونوبت محصولات تولیدی داخل شهرستان در انجا عرضه شود.

۴- مقررشد از ظرفیت بازار اینترنتی ( start up )برای معرفی وفروش صنایع دستی وتولیدات شهرستان استفاده گردد.

۵- مقررشد جهت تبلیغ و معرفی صنایع دستی وتولیدات شهرستان از ظرفیت صدا و سیمای استان استفاده گردد.

۶- مقررشدبرای تولید وعرضه صنایع دستی وهمچنین مواد غذائی در سطح شهرستان بطور موقت وکوتاه مدت از ظرفیت فضای اداره تعاون روستایی،اداره بهزیستی،میراث فرهنگی،پارکهاومکانهای پرترددشهرستان استفاده شودتا ان شاالله طرحهای اساسی وبلند مدت شهرستان برای این منظور به منصه ظهور برسند.

روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی شهردامغان  ۹۷/۰۷/۲۹

bigtheme