سرخط ویژه
خانه / اخبار / بازدید شهردارمحترم و ریاست محترم شورا ، ریاست محترم اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نماینده محترم فرماندار ازشرکت تعاونی فرش دستباف روستایی شهرستان دامغان

بازدید شهردارمحترم و ریاست محترم شورا ، ریاست محترم اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نماینده محترم فرماندار ازشرکت تعاونی فرش دستباف روستایی شهرستان دامغان

بازدید شهردارمحترم و ریاست محترم شورا ، ریاست محترم اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و نماینده محترم فرماندار ازشرکت تعاونی فرش دستباف روستایی شهرستان دامغان

bigtheme