شهرداری دامغان در نظر دارد به استناد مجوز شورای محترم اسلامی شهرنسبت به واگذاری بهره برداری از جایگاههای CNG بلوار بسیج (راه آهن) و شهید موسوی دامغانی به صورت اجاره ماهیانه و در قالب قرارداد سه ساله از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید . لذا از کلیه واجدین شرایط دعوت بعمل می آید جهت اخذ اوراق مزایده به امورقراردادهای شهرداری مراجعه وضمن کسب اطلاعات لازم پیشنهاد قیمت کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۰۴/۰۳/۹۵ تحویل دبیرخانه شهرداری دامغان نموده و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر:   

             – ۳۵۲۵۶۱۱۵-۰۲۳  –   www.damghan.ir

          شهرداری دامغان

توسط admin