خانه / اخبار / آگهی مزایده اجاره تجاری های مجتمع ملت

آگهی مزایده اجاره تجاری های مجتمع ملت

آگهی مزایده اجاره تجاری های مجتمع ملت

شهرداری دامغان در نظر دارد باستناد مجوز شورای اسلامی محترم شهر نسبت به اجاره تعداد محدودی از تجاری های خود واقع در مجتمع تجاری – تفریحی ملت از طریق مزایده عمومی کتبی اقدام نماید، لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت اخذ اوراق مزایده به امور قراردادهای شهرداری مراجعه و ضمن کسب اطلاعات لازم از واحد املاک شهرداری پیشنهاد قیمت کتبی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۹/۰۶/۲۹ به دبیرخانه شهرداری دامغان تسلیم و رسید دریافت نمایند.

تلفن تماس و آدرس سایت جهت کسب اطلاعات بیشتر:
۰۲۳۳۵۲۵۶۱۱۵
www.damghan.ir

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر دامغان

bigtheme